główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażyautobusu SETRA S 215 UL

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017 303.219 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 grudnia 2017 r.w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017 652.119 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017 132.364 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2017 91.866 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 192.220 KB
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017 91.327 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipiew sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017 1.080 MB
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2017 133.922 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż instalacji słonecznychna potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2017 112.542 KB
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Wymiana kotłów węglowych na potrzebybudynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2017 111.415 KB
artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2017 122.797 KB
artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2017 506.831 KB
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2017 107.402 KB
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocjęzdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjneNarodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2017 284.734 KB
artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 listopada 2017 r.w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartegow Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktycznąuwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2017 376.262 KB
artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2017 994.996 KB
artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2017 658.229 KB
artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 listopada 2017 r.w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2017 103.234 KB
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 października 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiuna rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2017 90.807 KB
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 23 października 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2017 125.729 KB
artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 października 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu GminyLipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2017 429.343 KB
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 października 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2017 91.579 KB
artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 9 października 2017 r.w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów jakieprzeszły przez teren gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2017 102.105 KB
artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 4 października 2017 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu powiadamiania SMS

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017 521.365 KB
artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 września 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017 136.216 KB
artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 września 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w RębielicachSzlacheckich na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2017 101.493 KB
artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 września 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017 640.409 KB
artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 września 2017 r.w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017 101.729 KB
artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 września 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowiena rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2017 101.707 KB
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 0050.52.2017Wójta Gminy Lipiez dnia 20 września 2017 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 402.024 KB
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 września 2017 r.w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomościgruntowych, położonych w Lindowie, stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2017 435.635 KB
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 września 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez GminęLipie na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2017 101.191 KB
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2017 r.w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017 317.313 KB
artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2017 896.886 KB
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2017 112.171 KB
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017 2.381 MB
artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania Komisji stałej do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątekw Urzędzie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2017 315.661 KB
artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 270.192 KB
artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 17 sierpnia 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznegow zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2017 353.345 KB
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2017 267.884 KB
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2017 380.402 KB
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2017 116.367 KB
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2017 88.110 KB
artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2017 87.957 KB
artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Lipie do prowadzenia spraw gminyw imieniu Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017 95.624 KB
artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 lipca 2017 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2017 93.686 KB
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 lipca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017 48.803 KB
artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017 26.456 KB
artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017 26.613 KB
artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kleśniskach, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2017 268.524 KB
artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 maja 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017 32.245 KB
artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 maja 2017 r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem"Zakrzew 2017"

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2017 255.445 KB
artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 maja 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2017 91.110 KB
artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 maja 2017 r.w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomościgruntowych, położonych w Lindowie, stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2017 388.372 KB
artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 maja 2017 r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań nasprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017 256.859 KB
artykuł nr 58

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 4 maja 2017 r.w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Lipiena rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017 90.145 KB
artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 maja 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2017 113.227 KB
artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 maja 2017 r.w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017 90.282 KB
artykuł nr 61

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2017 90.190 KB
artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 25 kwietnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017 112.317 KB
artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016

artykuł nr 64

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017 128.929 KB
artykuł nr 65

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniauzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klaspierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2017 168.339 KB
artykuł nr 66

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 marca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2017 92.375 KB
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 0050.17.2017Wójta Gminy Lipiez dnia 2 marca 2017 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 662.277 KB
artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 marca 2017 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017 638.688 KB
artykuł nr 69

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 marca 2017 r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowaniauzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonychprzez Gminę Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2017 171.466 KB
artykuł nr 70

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 lutego 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaży wiatystalowej stanowiącą własność Zespołu Szkolno?Przedszkolnego w Parzymiechach

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 273.521 KB
artykuł nr 71

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w miejscowości Zbrojewsko, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2017 270.320 KB
artykuł nr 72

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017 292.519 KB
artykuł nr 73

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycjinarodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej"

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2017 272.400 KB
artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresiepodtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej i kulturowej w 2017 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2017 353.939 KB
artykuł nr 75

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 lutego 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2017 92.269 KB
artykuł nr 76

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 lutego 2017 r.w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia Dankowa

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2017 97.173 KB
artykuł nr 77

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 stycznia 2017 r.

artykuł nr 78

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 stycznia 2017 r.w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzieleniezamówień publicznych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2017 184.689 KB
artykuł nr 79

ZARZĄDZENIE NR 0050.05.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 16 stycznia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.05.2017 91.573 KB
artykuł nr 80

ZARZĄDZENIE NR 0050.04.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2016/2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.04.2017 92.028 KB
artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 stycznia 2017 r.w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2017 98.088 KB
artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2017 r.w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacjątych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związkuz realizacją zadań zleconych na rok 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2017 109.139 KB
artykuł nr 83

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2017WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2017 r.w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2017 105.520 KB