główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki wyborów samorządowych dla Gminy Lipie

artykuł nr 2

Harmonogram rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 3

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Lipiuz dnia 1 października 2018 ro przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Lipiuz dnia 5 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 6

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Lipiuz dnia 5 października 2018 r.o zarejestrowanych kandydatach na wójtaw wyborach Wójta Gminy Lipie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 7

Informacja w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych

artykuł nr 8

INFORMACJAKomisarza Wyborczego w Częstochowie IIz dnia 24 września 2018 r.

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 18 września 2018 r.

artykuł nr 10

PLAN DYŻURÓWGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIPIUw dniach od 20 września do 26 września 2018 roku

artykuł nr 11

POSTANOWIENIEKomisarza Wyborczego w Częstochowie IIz dnia 7 września 2018 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu

artykuł nr 12

PLAN DYŻURÓWGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIPIUod dnia 11.09.2018r. do 17.09.2018r.

artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2018 89.491 KB
artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁOBUCKIEGOz dnia 23 sierpnia 2018 r.w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Załączniki:
OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁOBUCKIEGO 619.208 KB
artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPIE 402.662 KB
artykuł nr 16

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku.

artykuł nr 17

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie IIz dnia 16 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatówna członków terytorialnych komisji wyborczychw wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastzarządzonych na dzień 21 października 2018.

artykuł nr 18

Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców.

artykuł nr 19

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie IIz dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomieńo utworzeniu komitetów wyborczychw wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastzarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754 i 1000) podaję do publicznej wiadomości na obszarze wszystkich gmin województwa śląskiego treść zarządzeń: Nr 47/18, Nr 48/18, Nr 49/18 Wojewody Śląskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 4.531 MB
artykuł nr 21

Podział gminy Lipie na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Lipie informuje, że Komisarz Wyborczy w Częstochowie II działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754 i 1000) postanowieniem nr DCZ2-5242-4/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. dokonał podziału gminy Lipie na okręgi wyborcze.

artykuł nr 22

Nabór na urzędników wyborczych

Załączniki:
Nabór na urzędników wyborczych 963.932 KB