główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 118.766 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2018 87.833 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2018 88.565 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2018 612.702 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2018 89.331 KB
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2018 111.884 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: opracowania PLANU PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH GMINY LIPIE NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ORAZ PLANU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018 93.268 KB
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Albertowie stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018 395.649 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Lipiu ul. Czereśniowa

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2018 394.963 KB
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 238.690 KB
artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018 635.760 KB
artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018 134.064 KB
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2018 198.288 KB
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków i do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 102.416 KB
artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2019

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2018 524.049 KB
artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życiaoraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w Gminie Lipie w roku 2019

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 344.454 KB
artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2018 365.455 KB
artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018 1.107 MB
artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2018 797.003 KB
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018 343.761 KB
artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu GminyLipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 427.263 KB
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na kierownicze stanowiska jednostek organizacyjnych gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2018 91.911 KB
artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2018 124.703 KB
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2018 361.265 KB
artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2018 123.072 KB
artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażautobusu AUTOSAN H9-21.41S

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2018 364.404 KB
artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Lipie do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2018 91.554 KB
artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Parzymiechach dla wykonywania zadań w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018 94.085 KB
artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie odwołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr2 w Parzymiechach dla wykonywania zadań w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień21 października 2018r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2018 94.220 KB
artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego,położonego w Lipiu ul. Czereśniowa

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2018 448.214 KB
artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w Albertowie stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2018 427.639 KB
artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2018 125.019 KB
artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażautobusu AUTOSAN H9-21.41S

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2018 364.987 KB
artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018 102.936 KB
artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzebywyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2018 106.708 KB
artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2018 353.478 KB
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w gminie Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 761.015 KB
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018 92.192 KB
artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie korekty Zarządzenia Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 sierpnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2018 97.255 KB
artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2018 128.406 KB
artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2018 130.186 KB
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2018 138.524 KB
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018 2.506 MB
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018 649.635 KB
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipiew sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwkogrypie dla osób powyżej 65 roku zycia w gminie Lipie na lata 2018-2020 "Przeciw grypie 65+"

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018 889.069 KB
artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2018 89.493 KB
artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Troninach, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 395.956 KB
artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościgruntowej, położonej w Troninach, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2018 193.945 KB
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2018 102.042 KB
artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulamin pracy pracowników Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2018 292.701 KB
artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościgruntowej, położonej w Troninach, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018 443.396 KB
artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2018 616.107 KB
artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej w Albertowie stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2018 444.399 KB
artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowiska opiekuna dziecięcego/opiekunki dziecięcejw Gminnym Żłobku w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2018 103.548 KB
artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2018 128.744 KB
artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018 125.040 KB
artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 lipca 2018 r.

artykuł nr 58

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 lipca 2018 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018 101.787 KB
artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2018 133.748 KB
artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2018 276.766 KB
artykuł nr 61

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 czerwca 2018 r.w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartości kwoty 30 000 euro

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018 269.824 KB
artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 15 czerwca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2018 395.055 KB
artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu, sprzedaży i zamiany

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2018 503.803 KB
artykuł nr 64

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 28 maja 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznegow zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2018 470.467 KB
artykuł nr 65

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 25 maja 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018 131.712 KB
artykuł nr 66

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 25 maja 2018 r.w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa Informacji i instrukcji zarządzania systemamiinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018 104.292 KB
artykuł nr 67

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 25 maja 2018 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2018 632.495 KB
artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2018 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznejw Lipiu za rok 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2018 616.300 KB
artykuł nr 69

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2018 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiuza rok 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018 632.250 KB
artykuł nr 70

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018 732.031 KB
artykuł nr 71

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 maja 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Referent ds. zamówieńpublicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018 102.457 KB
artykuł nr 72

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 maja 2018 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2018 398.925 KB
artykuł nr 73

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 kwietnia 2018 r.w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakomOSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018 268.539 KB
artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 kwietnia 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach mieszkalnychniestanowiących własności Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018 97.962 KB
artykuł nr 75

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 kwietnia 2018 r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań nasprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2018 291.322 KB
artykuł nr 76

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 kwietnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018 127.196 KB
artykuł nr 77

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 kwietnia 2018 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Parzymiechach na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2018 102.730 KB
artykuł nr 78

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 5 kwietnia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w projekcie pn. „Dostawa i montaż instalacji słonecznychna potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018 120.753 KB
artykuł nr 79

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 marca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2018 136.116 KB
artykuł nr 80

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2018 71.630 KB
artykuł nr 81

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 marca 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażsamochodu strażackiego ŻUK A15M

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018 364.824 KB
artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 21 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomościgruntowych, położonych w Wapienniku stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018 423.964 KB
artykuł nr 83

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 21 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomościgruntowych, położonych w Kleśniskach stanowiących własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018 431.046 KB
artykuł nr 84

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 marca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018 102.877 KB
artykuł nr 85

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 marca 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażsamochodu strażackiego ŻUK A15M

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2018 364.082 KB
artykuł nr 86

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 marca 2018 r.w sprawie ustalenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułuurodzenia się dziecka ,, Urodziny 1000+”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2018 364.936 KB
artykuł nr 87

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2018 296.691 KB
artykuł nr 88

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażsamochodu strażackiego ŻUK A15M

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2018 362.590 KB
artykuł nr 89

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o projekciedokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018 331.018 KB
artykuł nr 90

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 26 lutego 2018 r.w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzieleniezamówień publicznych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2018 348.930 KB
artykuł nr 91

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 304.041 KB
artykuł nr 92

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 22 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Lipie jako jednostce obsługującej jednostkę samorząduterytorialnego - proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej orazzwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalnościopodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2018 rok oraz dla celów korekty prawaodliczania VAT naliczonego za 2017 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2018 1.023 MB
artykuł nr 93

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 lutego 2018 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2018 102.771 KB
artykuł nr 94

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 lutego 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie„Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości orazrozwoju świadomości narodowej i kulturowej”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018 393.961 KB
artykuł nr 95

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 lutego 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażyautobusu SETRA S 215 UL

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2018 362.979 KB
artykuł nr 96

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 lutego 2018 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Lipiu na rok szkolny 2017/2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018 103.006 KB
artykuł nr 97

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 lutego 2018 r.w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania /SWA/w gminie Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018 108.606 KB
artykuł nr 98

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 lutego 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o projekciedokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2018 326.818 KB
artykuł nr 99

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 5 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznegow zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości orazrozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2018 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2018 581.274 KB
artykuł nr 100

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotuodbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie w zakresieodbierania odpadów komunalnych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018 701.537 KB
artykuł nr 101

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznychprzeszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipiena rok szkolny 2018/2019

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2018 104.670 KB
artykuł nr 102

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 12 stycznia 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażyautobusu SETRA S 215 UL

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 295.879 KB
artykuł nr 103

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacjątych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związkuz realizacją zadań zleconych na rok 2018

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 118.459 KB
artykuł nr 104

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2018 116.435 KB
artykuł nr 105

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie wykorzystania narzędzi informatycznych w tradycyjnym systemie obiegu dokumentów

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 276.171 KB