główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019 264 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2019 91 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 537 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019 632 KB