główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019 91.952 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Lipie do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2019 92.520 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2019 94.055 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019 88.806 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2019 124.879 KB
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2019 111.638 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 603.619 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2019 441.479 KB
artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019 120.202 KB
artykuł nr 11

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Albertowie stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019 378.179 KB
artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż kotła c.o.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2019 338.989 KB
artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przeszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie na rok szkolny 2019/2020

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2019 113.240 KB
artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż kotła c.o.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2019 343.014 KB
artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2019 107.088 KB
artykuł nr 17

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Lipie jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego - proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2019 rok oraz dla celów korekty prawa odliczania VAT naliczonego za 2018 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2019 789.334 KB
artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 lutego 2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedażkotła c.o.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2019 341.568 KB
artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznychprzeszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych szkółpodstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie na rok szkolny 2019/2020

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2019 97.726 KB
artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 18 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Referent ds. budownictwai gospodarki przestrzennej

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2019 91.484 KB
artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 stycznia 2019 r.w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzieleniezamówień publicznych

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2019 93.228 KB
artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 7 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułuurodzenia się dziecka ,, Urodziny 1000+”

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2019 371.428 KB
artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin na rok 2019

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019 457.390 KB
artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2019WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 2 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2019 718.722 KB