główna zawartość
artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Lipie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2019 110 KB
artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2019 95 KB
artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w Lipiu ul. Częstochowska 129

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2019 91 KB
artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do realizacji uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019 171 KB
artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Lipie

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2019 99 KB