główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 9 maja 2019 roku

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
Załącznik 37.706 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 7 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".

Załączniki:
Załącznik 307.655 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".

Załączniki:
Załącznik 321.763 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2018 roku

Załączniki:
Załącznik 25.471 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 29 października 2018 r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w Napoleonie.

Załączniki:
Załącznik 316.686 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 20 września 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w Napoleonie.

Załączniki:
Załącznik 304.751 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 września 2018 r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KBL7001_B wraz z zewnętrzną linią zasilającą.

Załączniki:
Załącznik 315.933 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 25 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o oznaczeniu KBL7001_B wraz z zewnętrzną linią zasilającą.

Załączniki:
Załącznik 312.099 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Lipie z dnia 8 stycznia 2018 r. nr GK6733.1.2017, ustalającej na wniosek P4 spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na części działki ewidencyjnej nr 334/2 obręb Parzymiechy, położonej w Parzymiechach.

artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 12 czerwiec 2018 roku.

Załączniki:
Załącznik 260.623 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 29 maja 2018 roku.

Załączniki:
Załącznik 443.721 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:
Załącznik 195.520 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Załączniki:
Załącznik 462.976 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:
Załącznik 416.540 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o podjęciu przez Radę Gminy Lipie uchwały nr XLII/313/2018 z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie

Załączniki:
Załącznik 561.079 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:
Załącznik 467.046 KB
artykuł nr 18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 30 marca 2018 roku

Załączniki:
Załącznik 842.230 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Załącznik 489.699 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Załącznik 459.016 KB
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Załącznik 447.508 KB
artykuł nr 22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Załączniki:
Załącznik 286.846 KB
artykuł nr 23

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 277.381 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie w sprawie zamiaru wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 251.295 KB
artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 181.507 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Treść obwieszczenia w załaczniku

Załączniki:
Załącznik 381.315 KB
artykuł nr 27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 199.042 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 437.577 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 roku

Treść obwieszczenia w załaczniku

Załączniki:
Załącznik 607.349 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia w załaczniku

Załączniki:
Załącznik 436.502 KB
artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia w załaczniku

Załączniki:
Załącznik 396.305 KB
artykuł nr 32

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

artykuł nr 33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 468.622 KB
artykuł nr 34

Zawiadomienie w sprawie zamiaru wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:
ogłoszenie 400.270 KB
artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2016 rok

Treść obwieszczenia w załaczniku

Załączniki:
Załącznik 323.173 KB
artykuł nr 36

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 lipca 2015 roku

Treść obwieszczenia w załaczniku

Załączniki:
Załącznik 513.791 KB
artykuł nr 37

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 6 maja 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 596.286 KB
Załącznik 596.286 KB
artykuł nr 38

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13 marca 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 521.171 KB
artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 marca 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.285 MB
artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 marca 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik 612.754 KB
artykuł nr 41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10 lutego 2015 roku

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 346.147 KB
artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28 stycznia 2015 roku

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik 543.457 KB
artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik 559.791 KB
artykuł nr 44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22 września 2014 roku

Treść zawiadomiania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 328.662 KB
artykuł nr 45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22 lipca 2014 roku

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 294.163 KB
artykuł nr 46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 9 lipca 2014 roku

Treść zawiadomiania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 299.086 KB
artykuł nr 47

Zawiadomienie o wydaniu decyzjidotyczących podziałów działek o nieuregulowanym stanie prawnym:

Treść decyzji w załącznikach

artykuł nr 48

Zawiadomieniew sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnegodotyczącego podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 75.198 KB
artykuł nr 49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26 lutego 2014 roku

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 373.501 KB
artykuł nr 50

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Gminie Lipie.

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 425.349 KB
artykuł nr 51

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik 532.888 KB
artykuł nr 52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 9 grudnia 2013 roku

Treść zawiadomiania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 429.424 KB
artykuł nr 53

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipie z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 368.502 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik 591.978 KB
artykuł nr 55

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 546.271 KB
artykuł nr 56

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 5 kwietnia 2013 roku.

Treść obwieszczenian w załączniku

Załączniki:
Załącznik 68.261 KB
artykuł nr 57

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 26 luty 2013 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 294.700 KB
artykuł nr 58

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 31 lipca 2012 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 70.841 KB
artykuł nr 59

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 3 lipca 2012 roku.

Treść obwieszczenian w załączniku

Załączniki:
Załącznik 66.201 KB
artykuł nr 60

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2012 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 387.021 KB
artykuł nr 61

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 20 kwietnia 2012 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 909.186 KB
artykuł nr 62

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 marca 2012 roku

Treść zawiadomienia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 29.801 KB
artykuł nr 63

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 31.570 KB
artykuł nr 64

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipie z dnia 26 lutego 2010 roku.

Treść zawiadomienia w załączniku  

Załączniki:
Załącznik 346.287 KB
artykuł nr 65

Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania z dnia 27 listopada 2009 roku

Treść zawiadomienia w załączniku 

Załączniki:
Załączniki 46.574 KB
artykuł nr 66

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2009 roku.

Treść  obwieszczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 41.635 KB
artykuł nr 67

Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania z dnia 24 listopada 2009 roku

Treść zawiadomienia w załączniku  

Załączniki:
Załącznik 47.006 KB
artykuł nr 68

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 24 listopada 2009 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 28.172 KB
artykuł nr 69

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 12 listopada 2009 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 27.175 KB
artykuł nr 70

Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania z dnia 12 listopada 2009 roku

Treść zawiadomienia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 35.508 KB
artykuł nr 71

Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania z dnia 15 października 2009 roku

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 24.000 KB
artykuł nr 72

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 15 października 2009 roku.

Treść obwieszczenian w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 25.500 KB
artykuł nr 73

Pastanowienie z dnia 6 października 2009 roku

Treść postanowienia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 41.000 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 10 lipca 2009 roku

 Treść obwieszczenian w załączniku

Załączniki:
Załącznik 17.966 KB
artykuł nr 75

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 6 kwietnia 2009 roku.

Treść obwieszczenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik 18.382 KB
artykuł nr 76

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 16 marca 2009 roku.

Treść obwieszczenian w załączniku
Załączniki:
Załącznik 37.413 KB
artykuł nr 77

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 4 marca 2009 roku.

Treść obwieszczenian w załączniku
Załączniki:
Załącznik 17.885 KB
artykuł nr 78

Obwieszczenie Wojta Gminy Lipie z dnia 20 lutego 2009 roku.

Treść obwieszczenian w załączniku
Załączniki:
Załącznik 36.068 KB