główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 20 września 2019 roku.

Załączniki:
Załacznik 156 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójt Gminy Lipie z dnia 12 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 15kV relacji słup nr 7 (odg. Do S-443 Kleśniska Parzymiechy) do słupa nr 5 (odg. do SO-7049 Parzymiechy Owczarnia) w celu powiązania dwóch linii napowietrznych 15kV relacji SE Janinów Parzymiechy.

Załączniki:
Załącznik 207 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:
Załącznik 871 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Załączniki:
Załącznik 933 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 9 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej PCV 110 mm wzdłuż drogi gminnej Lindów - Wapiennik

Załączniki:
Załącznik 224 KB