główna zawartość
artykuł nr 1

Diagnoza zagrożeń narkomanią na terenie Gminy Lipie na 2008 rok

Treść diagnozy w załączniku
Załączniki:
Diagnoza na 2008 rok 28 KB
artykuł nr 2

Diagnoza zagrożeń alkoholizmem na terenie działania GKRPA w Lipiu na rok 2008

Treść diagnozy w załączniku
Załączniki:
Diagnoza na 2008 rok 46 KB