główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie nr 050/48/2011 w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna"

Treść zarządzenia w zalączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/48/2011 36 KB
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 050/46/2011 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora :Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Parzymiechach, Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lindowie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 050/45/2011 w sprawie zatwierdzenia się konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/45/2011 21 KB
artykuł nr 44

Zarządzenie nr 050/44/2011 w sprawie zatwierdzenia się konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/44/2011 24 KB
artykuł nr 45

Zarządzenie nr 050/43/2011 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/43/2011 25 KB