główna zawartość
artykuł nr 46

Zarządzenie nr 050/40/2011 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gminie Lipie

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 050/35/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/35/2011 38 KB
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 050/33/2011 w sprawie wprowadzenia Planu ochrony przeciwpowodziowej Gminy Lipie

Treść zarzadzenia w załącznikach 

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 050/34/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 050/34/2011 38 KB
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 050/32/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "LISWARTA 2011r"

Treść zarządzernia w załącznikach