główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Załączniki:
Treść uchwały i programu 370 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLIII/392/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Załączniki:
Tekst uchwały i programu 317 KB