główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.41.2014Wójt Gminy Lipiez dnia 5 maja 2014 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.701 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.40.2014Wójta Gminy Lipiez dnia 5 maja 2014 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 313.825 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Nr DCZ.772-6/43/2014 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2014 o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipie przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 60.012 KB
artykuł nr 4

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Natolinie

artykuł nr 5

Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Natolinie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 37.613 KB
artykuł nr 6

Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku, zasad kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania kart obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 120.348 KB
artykuł nr 7

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu o terminie i miejscu losowania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Natolinie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 289.981 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 29 stycznia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 315.538 KB
artykuł nr 9

Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 377.138 KB
artykuł nr 10

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie

Załączniki:
Załącznik 17.896 KB
artykuł nr 11

Obwiszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

Załączniki:
Załącznik 27.152 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki:
Załącznik 32.250 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej.

Załączniki:
Załącznik 55.101 KB
artykuł nr 14

Druki do pobrania w celu zgłoszenia kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 5.

artykuł nr 15

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej składu komisji, terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipie, zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 r.

Załączniki:
Załącznik 38.924 KB
artykuł nr 16

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu

Załączniki:
Załącznik 589.235 KB
artykuł nr 17

Postanowienie Nr DCZ.7202-6/43/14 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu

Treść postanowienia w załączniku

Załączniki:
Załacznik 81.165 KB
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 302/13 Wojewody Śląskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipie w okręgu wyborczym nr 5

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 81.742 KB