główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść składów w załącznikach

Załączniki:
Obwód Nr 3 144 KB
Obwód Nr 5 144 KB
Obwód Nr 4 144 KB
Obwód Nr 2 144 KB
Obwód Nr 1 144 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 116 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 30 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

obrazek
Załączniki:
Załącznik 184 KB
artykuł nr 4

InformacjaWójta Gminy Lipiez dnia 16 października 2014 rokuw sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 252 KB
artykuł nr 5

ObwieszczenieWójta Gminy Lipiez dnia 15 października 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 196 KB