główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść składów w załącznikach

Załączniki:
Obwód Nr 1 144.159 KB
Obwód Nr 2 144.252 KB
Obwód Nr 4 144.153 KB
Obwód Nr 5 144.443 KB
Obwód Nr 3 144.284 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Lipie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 116.149 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 30 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lipie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

obrazek
Załączniki:
Załącznik 184.308 KB
artykuł nr 4

InformacjaWójta Gminy Lipiez dnia 16 października 2014 rokuw sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 251.933 KB
artykuł nr 5

ObwieszczenieWójta Gminy Lipiez dnia 15 października 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 195.683 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie NR 0050.30.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.30.2014 92.367 KB
artykuł nr 7

Gminna Komisja Wyborcza w Lipiu

Załączniki:
Gminna Komisja Wyborcza w Lipiu 291.609 KB
artykuł nr 8

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu z dnia 23 września 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy Lipie

artykuł nr 9

Postanowienie Nr DCZ-720-1/14 z dnia 19 września 2014 r. Komisarza Wyborczego w Częstochowie

artykuł nr 10

Obwieszczenie Starosty Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Obwieszczenie 100.265 KB
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
Obwieszczenie 79.784 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 163.156 KB