główna zawartość
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzebywyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015 91 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015 90 KB
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015 90 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 535 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipiez dnia 03 kwietnia 2015 rokuw sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałychi odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 253 KB