główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIX/211/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustaleniamaksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych wszkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/211/2016 289.194 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIX/210/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata 2017 - 2020 zuwzględnieniem perspektywy do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowiskoProgramu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywydo roku 2024"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/210/2016 38.469 KB
Załącznik Nr 1 8.260 MB
Załącznik Nr 2 6.189 MB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIX/209/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/209/2016 876.616 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIX/208/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/208/2016 1.472 MB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIX/207/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/207/2016 924.505 KB
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XXIX/206/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/206/2016 284.545 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XXIX/205/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2017 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/205/2016 372.093 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XXIX/204/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/204/2016 131.300 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XXIX/203/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/203/2016 2.012 MB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XXIX/202/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/202/2016 1.173 MB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia Dankowa

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/201/2016 99.374 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnychna lata 2017 ? 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/200/2016 322.822 KB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminyLipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/199/2016 92.413 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowegoodprowadzania ścieków

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/198/2016 289.700 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016 103.704 KB
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatkurolnego na obszarze gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016 94.651 KB
artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/195/2016 184.333 KB
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/194/2016 119.187 KB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016 114.594 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/192/2016 93.521 KB
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XXVII/191/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie nr XXXV/318/2013 z 22 lutego 2013r. w sprawie bonifikaty odceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/191/2016 94.664 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XXVII/190/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2016 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/190/2016 375.736 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XXVII/189/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/189/2016 304.718 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XXVII/188/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w Parzymiechachna rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/188/2016 90.606 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XXVII/187/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu w Lindowiena rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/187/2016 90.192 KB
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XXVII/186/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowościRębielice Szlacheckie i Szyszków

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/186/2016 5.721 MB
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR XXVII/185/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Natolin

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/185/2016 698.543 KB
artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XXVII/184/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 623.193 KB
artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 9.915 MB
artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XXVII/182/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/182/2016 131.965 KB
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XXVII/181/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/181/2016 117.390 KB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XXVII/180/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 115.987 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 122.889 KB
artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XXVII/178/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 27 października 2016 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/178/2016 732.065 KB
artykuł nr 35

UCHWAŁA NR XXVI/177/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/177/2016 52.892 KB
artykuł nr 36

UCHWAŁA NR XXVI/176/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 82.517 KB
artykuł nr 37

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie wzniesienia pomnika w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 91.745 KB
artykuł nr 38

UCHWAŁA NR XXVI/174/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Lipiu przy ul. Parkowej 12

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/174/2016 93.794 KB
artykuł nr 39

UCHWAŁA NR XXVI/173/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki w Kleśniskach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 93.063 KB
artykuł nr 40

UCHWAŁA NR XXVI/172/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie zmiany nazwy ulicy

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 713.105 KB
artykuł nr 41

UCHWAŁA NR XXVI /171/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzaniazmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI /171/2016 8.204 MB
artykuł nr 42

UCHWAŁA NR XXVI/170/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicieli nieruchomości

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/170/2016 996.580 KB
artykuł nr 43

UCHWAŁA NR XXVI/169/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/169/2016 93.398 KB
artykuł nr 44

UCHWAŁA NR XXVI/168/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lipca 2016 r. wsprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/168/2016 92.782 KB
artykuł nr 45

UCHWAŁA NR XXVI/167/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/167/2016 93.361 KB
artykuł nr 46

UCHWAŁA NR XXVI/166/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/166/2016 93.386 KB
artykuł nr 47

UCHWAŁA NR XXVI/165/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 23 września 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVI/165/2016 125.197 KB
artykuł nr 48

UCHWAŁA NR XXV/164/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 lipca 2016 r.w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXV/164/2016 106.287 KB
artykuł nr 49

UCHWAŁA NR XXV/163/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 lipca 2016 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXV/163/2016 91.326 KB
artykuł nr 50

UCHWAŁA NR XXV/162/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 lipca 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicieli nieruchomości

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXV/162/2016 574.849 KB
artykuł nr 51

UCHWAŁA NR XXV/161/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 lipca 2016 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXV/161/2016 215.488 KB
artykuł nr 52

UCHWAŁA NR XXV/160/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 lipca 2016 r.w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXV/160/2016 202.949 KB
artykuł nr 53

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 7 lipca 2016 r.w sprawie przystąpienia Gminy Lipie do Stowarzyszenia ds. Rozwoju SpołeczeństwaInformacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIV/159/2016 93.926 KB
artykuł nr 54

UCHWAŁA NR XXIV/158/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 7 lipca 2016 r.w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIV/158/2016 92.739 KB
artykuł nr 55

UCHWAŁA NR XXIII/157/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 140.450 KB
artykuł nr 56

UCHWAŁA NR XXIII/156/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2028

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/156/2016 93.123 KB
artykuł nr 57

UCHWAŁA NR XXIII/155/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 2.460 MB
artykuł nr 58

UCHWAŁA NR XXIII/154/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/154/2016 1.067 MB
artykuł nr 59

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie przystąpienia Gminy Lipie do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoSubregionu Północnego Województwa Śląskiego

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 223.313 KB
artykuł nr 60

UCHWAŁA NR XXIII/152/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie na 2016 rok"

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 202.817 KB
artykuł nr 61

UCHWAŁA NR XXIII/151/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/151/2016 119.216 KB
artykuł nr 62

UCHWAŁA NR XXIII/150/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej wLipiu za rok 2015

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 665.917 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA NR XXIII/149/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiuza rok 2015

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/149/2016 665.786 KB
artykuł nr 64

UCHWAŁA NR XXIII/148/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/148/2016 91.793 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA NR XXIII/147/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniabudżetu za 2015 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIII/147/2016 89.022 KB
artykuł nr 66

UCHWAŁA NR XXII/146/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXII/146/2016 88.849 KB
artykuł nr 67

UCHWAŁA NR XXII/145/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Natolinie i stanowiącej własność gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXII/145/2016 93.237 KB
artykuł nr 68

UCHWAŁA NR XXII/144/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXII/144/2016 117.790 KB
artykuł nr 69

UCHWAŁA NR XXII/143/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXII/143/2016 114.860 KB
artykuł nr 70

UCHWAŁA NR XXII/142/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 24 maja 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXII/142/2016 90.651 KB
artykuł nr 71

UCHWAŁA NR XXI/141/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/141/2016 102.670 KB
artykuł nr 72

UCHWAŁA NR XXI/140/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/140/2016 119.969 KB
artykuł nr 73

UCHWAŁA NR XXI/139/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/139/2016 97.808 KB
artykuł nr 74

UCHWAŁA NR XXI/138/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/138/2016 1.205 MB
artykuł nr 75

UCHWAŁA NR XXI/137/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiza pośrednictwem Wojewody Śląskiegoo zniesienie urzędowej nazwy miejscowości: Na Dukcie, stanowiącej część wsi Wapiennik

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/137/2016 481.892 KB
artykuł nr 76

UCHWAŁA NR XXI/136/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiza pośrednictwem Wojewody Śląskiegoo zniesienie urzędowej nazwy miejscowości: Danków - Osada, stanowiącej część wsi Danków

Treść uchwały w złaczniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/136/2016 484.864 KB
artykuł nr 77

UCHWAŁA NR XXI/135/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiza pośrednictwem Wojewody Śląskiegoo zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Rębielice Szlacheckie, kolonia

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/135/2016 483.401 KB
artykuł nr 78

UCHWAŁA NR XXI/134/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiza pośrednictwem Wojewody Śląskiegoo zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łyżniaki

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/134/2016 514.942 KB
artykuł nr 79

UCHWAŁA NR XXI/133/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie na 2016 rok"

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/133/2016 197.452 KB
artykuł nr 80

UCHWAŁA NR XXI/132/2016 RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/132/2016 95.568 KB
artykuł nr 81

UCHWAŁA NR XXI/131/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżeciegminy na 2017 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/131/2016 91.620 KB
artykuł nr 82

UCHWAŁA NR XXI/130/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 30 marca 2016 r.w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem nadofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXI/130/2016 95.393 KB
artykuł nr 83

UCHWAŁA NR XX/129/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 4 marca 2016 r.w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów sportowych

Treść uchwały w załączniku

obrazek
Załączniki:
UCHWAŁA NR XX/129/2016 47.896 KB
artykuł nr 84

UCHWAŁA NR XX/128/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 4 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz OchronyOfiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XX/128/2016 619.529 KB
artykuł nr 85

UCHWAŁA NR XX/127/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 4 marca 2016 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow miejscowości Danków

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XX/127/2016 1.385 MB
artykuł nr 86

UCHWAŁA NR XX/126/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 4 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XX/126/2016 125.455 KB
artykuł nr 87

UCHWAŁA NR XIX/125/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Brzózki

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XIX/125/2016 94.372 KB
artykuł nr 88

UCHWAŁA NR XIX/124/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie zmian do Uchwały Nr XVIII/113/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetugminy na rok 2016

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XIX/124/2016 94.117 KB
artykuł nr 89

UCHWAŁA NR XIX/123/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Parzymiechach z siedzibą wZimnowodzie 60

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XIX/123/2016 179.021 KB
artykuł nr 90

UCHWAŁA NR XIX/122/2016RADY GMINY LIPIEz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w RębielicachSzlacheckich z oddziałem przedszkolnym

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XIX/122/2016 216.160 KB