główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie oczyszczalnia - OSAD

Załączniki:
Sprawozdanie oczyszczalnia - OSAD 184.396 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie Oczyszczalnia - Skratki

Załączniki:
Sprawozdanie Oczyszczalia - Skratki 199.981 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów STYCZEŃ 2016

Załączniki:
Załącznik 171.601 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów LUTY 2016

artykuł nr 5

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów MARZEC 2016

artykuł nr 6

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów KWIECIEŃ 2016

artykuł nr 7

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów MAJ 2016

artykuł nr 8

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów CZERWIEC 2016

artykuł nr 9

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów LIPIEC 2016

artykuł nr 10

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów SIERPIEŃ 2016

artykuł nr 11

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów WRZESIEŃ 2016

artykuł nr 12

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów PAŹDZIERNIK 2016

artykuł nr 13

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów LISTOPAD 2016

artykuł nr 14

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów GRUDZIEŃ 2016

artykuł nr 15

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE

Załączniki:
Sprawozdanie 171.655 KB
artykuł nr 16

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów I kwartał 2017

artykuł nr 17

UKŁAD PRZEKAZANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZONYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE

artykuł nr 18

UKŁAD PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ORAZ INNE DANE - DATA POMIARU 17.05.2017r

artykuł nr 19

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów I kwartał 2017

artykuł nr 20

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów II kwartał 2017

artykuł nr 21

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów III kwartał 2017

artykuł nr 22

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów IV kwartał 2017

artykuł nr 23

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów I kwartał 2018

artykuł nr 24

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów II kwartał 2018

artykuł nr 25

Sprawozdanie - oczyszczalnia wyniki pomiarów III kwartał 2018