główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/373/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 12 października 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR L/373/2018 259.492 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR L/372/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 12 października 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR L/372/2018 141.212 KB
Rozstrzygnięcie Nadzorcze 135.276 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLIX/371/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej lokalu użytkowego w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/371/2018 100.194 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLIX/370/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/370/2018 250.684 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIX/369/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/369/2018 120.914 KB
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XLIX/368/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 ,,Przeciw grypie 65+”

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/368/2018 798.409 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XLIX/367/2018RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/367/2018 143.526 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XLIX/366/2018RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/366/2018 138.054 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XLIX/365/2018RADY GMINY LIPIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/365/2018 123.836 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XLVIII/364/2018 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVIII/364/2018 132.880 KB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XLVIII/363/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2018 - 2027

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVIII/363/2018 772.001 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR XLVII/362/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/362/2018 245.589 KB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR XLVII/361/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminyLipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/361/2018 356.703 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XLVII/360/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/360/2018 104.652 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR XLVII/359/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie organizacji wspólnej obsługi Gminnego Żłobka w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/359/2018 103.775 KB
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XLVII/358/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących naterenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/358/2018 101.530 KB
artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XLVII/357/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojówalkoholowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/357/2018 107.963 KB
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 128.225 KB
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XLVII/356/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenieGminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/356/2018 108.319 KB
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 128.184 KB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XLVII/355/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/355/2018 237.961 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR XLVII/354/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/354/2018 380.412 KB
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XLVII/353/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/353/2018 102.927 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XLVII/352/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/352/2018 104.526 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XLVI/351/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/351/2018 137.435 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XLVI/350/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/350/2018 104.184 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XLVI/349/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/349/2018 103.511 KB
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XLVI/348/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu "Stawiska"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/348/2018 591.728 KB
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR XLVI/347/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Czereśniowej 10 w Lipiu w drodzeprzetargu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/347/2018 105.378 KB
artykuł nr 28

UCHWAŁA NR XLVI/346/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej lokaluużytkowego w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/346/2018 101.162 KB
artykuł nr 29

UCHWAŁA NR XLVI/345/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie nadania Statutu Gminnemu Żłobkowi w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/345/2018 412.837 KB
artykuł nr 30

UCHWAŁA NR XLVI/344/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/344/2018 103.503 KB
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XLVI/343/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieliw roku 2018 r.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/343/2018 203.271 KB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XLVI/342/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionychw art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolachprowadzonych przez Gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/342/2018 106.215 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XLVI/341/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/341/2018 383.104 KB
artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XLVI/340/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminyLipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/340/2018 102.831 KB
artykuł nr 35

UCHWAŁA NR XLVI/339/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminyLipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/339/2018 103.146 KB
artykuł nr 36

UCHWAŁA NR XLVI/338/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/338/2018 260.254 KB
artykuł nr 37

UCHWAŁA NR XLVI/337/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2017

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/337/2018 100.654 KB
artykuł nr 38

UCHWAŁA NR XLVI/336/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/336/2018 98.579 KB
artykuł nr 39

UCHWAŁA NR XLV/335/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Parzymiechach

obrazek
Załączniki:
UCHWAŁA NR XLV/335/2018 103.059 KB
artykuł nr 40

UCHWAŁA NR XLV/334/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLV/334/2018 102.111 KB
artykuł nr 41

UCHWAŁA NR XLV/333/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipie na lata 2018-2023”

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLV/333/2018 2.335 MB
artykuł nr 42

UCHWAŁA NR XLV/332/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLV/332/2018 137.677 KB
artykuł nr 43

UCHWAŁA NR XLIV/331/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 95/35, stanowiącej własność Gminy Lipie i położonejw miejscowości Troniny

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/331/2018 104.059 KB
artykuł nr 44

UCHWAŁA NR XLIV/330/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Parzymiechachna czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/330/2018 104.106 KB
artykuł nr 45

UCHWAŁA NR XLIV/329/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/329/2018 101.823 KB
artykuł nr 46

UCHWAŁA NR XLIV/328/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustaleniamaksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/328/2018 326.884 KB
artykuł nr 47

UCHWAŁA NR XLIV/327/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Parzymiechach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/327/2018 104.376 KB
artykuł nr 48

UCHWAŁA NR XLIV/326/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/326/2018 223.364 KB
artykuł nr 49

UCHWAŁA NR XLIV/325/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/325/2018 2.747 MB
artykuł nr 50

UCHWAŁA NR XLIV/324/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/324/2018 103.003 KB
artykuł nr 51

UCHWAŁA NR XLIV/323/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie podziału Gminy Lipie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic orazsiedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/323/2018 205.020 KB
artykuł nr 52

UCHWAŁA NR XLIV/322/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbyradnych wybieranych w każdym okręgu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/322/2018 204.896 KB
artykuł nr 53

UCHWAŁA NR XLIV/321/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 marca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/321/2018 385.102 KB
artykuł nr 54

UCHWAŁA NR XLIII/320/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 75/6, stanowiącej własność Gminy Lipie i położonejw miejscowości Troniny

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIII/320/2018 103.519 KB
artykuł nr 55

UCHWAŁA NR XLIII/319/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym gruntu w Parzymiechachz przeznaczeniem na inwestycję celu publicznego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIII/319/2018 101.559 KB
artykuł nr 56

UCHWAŁA NR XLIII/318/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIII/318/2018 243.861 KB
artykuł nr 57

UCHWAŁA NR XLIII/317/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIII/317/2018 236.458 KB
artykuł nr 58

UCHWAŁA NR XLII/316/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipie nr XLI/297/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2018 r.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/316/2018 101.710 KB
artykuł nr 59

UCHWAŁA NR XLII/315/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżeciegminy na 2019 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/315/2018 90.021 KB
artykuł nr 60

UCHWAŁA NR XLII/314/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow miejscowości Albertów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/314/2018 1.151 MB
artykuł nr 61

UCHWAŁA NR XLII/313/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/313/2018 549.475 KB
artykuł nr 62

UCHWAŁA NR XLII/312/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącejnieruchomości gminy Lipie w Lindowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/312/2018 91.897 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA NR XLII/311/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kleśniskach

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/311/2018 91.195 KB
artykuł nr 64

UCHWAŁA NR XLII/310/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipiejednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000 +”

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/310/2018 98.791 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA NR XLII/309/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/309/2018 521.197 KB
artykuł nr 66

UCHWAŁA NR XLII/308/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/308/2018 137.745 KB
artykuł nr 67

UCHWAŁA NR XLII/307/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 9 lutego 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/307/2018 91.810 KB