główna zawartość
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR III/22/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/22/2018 187 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR III/21/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2019 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/21/2018 380 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR III/20/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/20/2018 115 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR III/19/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie budżetu gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/19/2018 MB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR III/18/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2019 - 2027

Załączniki:
UCHWAŁA NR III/18/2018 877 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020