główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR VI/42/2019 136.326 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/41/2019 122.905 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/40/2019 95.774 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/39/2019 171.925 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zimnowodzie

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/38/2019 91.896 KB
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/37/2019 91.645 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2019 rok"

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/36/2019 192.824 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/35/2019 105.585 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/34/2019 118.830 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/33/2019 93.252 KB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/32/2019 95.534 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa orazokreślenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/31/2019 178.678 KB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/30/2019 175.844 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/29/2019 88.297 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/28/2019 92.803 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019