główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Dankowie

Załączniki:
UCHWAŁA NR IX/63/2019 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR IX/62/2019 112 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18

Załączniki:
UCHWAŁA NR VIII/61/2019 95 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągniecie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR VIII/60/2019 121 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lipiu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Załączniki:
UCHWAŁA NR VIII/59/2019 96 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019