główna zawartość
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zimnowodzie

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/38/2019 92 KB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/37/2019 92 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2019 rok"

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/36/2019 193 KB
artykuł nr 34

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR V/35/2019 106 KB
artykuł nr 35

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR IV/34/2019 119 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019