główna zawartość
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Załączniki:
UCHWAŁA NR XI/70/2019 164 KB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR XI/69/2019 127 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR X/68/2019 155 KB
artykuł nr 34

UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Załączniki:
UCHWAŁA NR X/67/2019 89 KB
artykuł nr 35

UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Załączniki:
UCHWAŁA NR X/66/2019 91 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019