główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 46 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 3

Ankieta - zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Załączniki:
Ankieta 187 KB
Informacja Wójta 131 KB
artykuł nr 4

OPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

Od dnia 1 stycznia 2018r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały nieruchomość w co najmniej 70%, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących tej nieruchomości w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy Lipie lub przekazanie sołtysowi wypełnionego oświadczenia w terminie do 16.05.2018r. Wzór oświadczenia i szczegółowe informacje w załączeniu.

 

artykuł nr 5

Informacja Wójta w sprawie wymiany dotychczas użytkowanych kotłów węglowych dla budynków mieszkalnych.

Dostępne podkategorie:
Gospodarka odpadami