główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Wójta w sprawie wymiany dotychczas użytkowanych kotłów węglowych dla budynków mieszkalnych.

artykuł nr 2

Informacja Wójta w sprawie dostawy i montażu instalacji słonecznych dla budynków mieszkalnych.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 41.765 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 397.275 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 474.603 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 62.213 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Katowicach o przystąpieniu do sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Stawiska i obszaru ochrony siedlisk Stawiska

Załączniki:
Załącznik 57.514 KB
artykuł nr 8

Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie na lata2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

artykuł nr 10

Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Treść sprawozdania w załączniku

artykuł nr 11

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce /Monitoring środowiska/Informacje i raporty o stanie środowiska/raporty o stanie środowiska/ zamieścił raport za 2014 rok

artykuł nr 12

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakość powietrza w województwie śląskim.

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik 2.855 MB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 58.474 KB
artykuł nr 14

Informacja RDOŚ w Katowicach o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Stawiska PLH240024, położonego na terenie gminy Lipie.

Treść informacji w zalączniku

Załączniki:
Załącznik 301.496 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zbiornika retencyjnego w Dankowie.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 69.209 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 18

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Opolu

artykuł nr 19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 21

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

artykuł nr 22

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

artykuł nr 23

Program ochrony środowiska dla Gminy Lipie.

artykuł nr 24

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Lipie

artykuł nr 25

Uchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie

artykuł nr 26

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie na lata 2011 - 2032

artykuł nr 27

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu na terenie Gminy Lipie

Dostępne podkategorie:
Gospodarka odpadami