główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko Referent ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej - cały etat

artykuł nr 2

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadr - cały etat.

artykuł nr 4

Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego/opiekunki dziecięcej w Gminnym Żłobku w Lipiu

obrazek
artykuł nr 5

Konkurs na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

artykuł nr 6

Konkurs na stanowisko Referent d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

artykuł nr 7

Konkurs na stanowisko Referent d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

artykuł nr 8

Konkurs na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska

artykuł nr 9

Konkurs na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska

artykuł nr 10

Konkurs na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska

artykuł nr 11

Konkurs na stanowisko Referent ds. finansowo - księgowych oświaty

artykuł nr 12

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

artykuł nr 13

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

artykuł nr 14

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

artykuł nr 15

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

artykuł nr 16

Konkurs na stanowisko Referent ds. finansowo - księgowych oświaty

artykuł nr 17

Konkurs na stanowisko Referent ds. finansowo - księgowych oświaty

artykuł nr 18

Konkurs na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych - cały etat - zastępstwo

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 216.874 KB
Kwestionariusz osobowy 35.524 KB
Oświadczenie 306.500 KB
artykuł nr 19

Konkurs na stanowiskoDyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 20

Konkurs na stanowiskoDyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść ogłoszenia w załączniku

obrazek
artykuł nr 21

Konkurs na stanowisko - Referent ds. sportu i rekreacji

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 228.379 KB
Kwestionariusz osobowy 35.355 KB
Oświadczenia 317.072 KB
artykuł nr 22

Konkurs na stanowisko - Referent ds. sportu i rekreacji

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 232.948 KB
Kwestionariusz osobowy 35.355 KB
artykuł nr 23

Konkurs na stanowisko dyrektora : Szkoły Podstawowejim. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 196.035 KB
artykuł nr 24

Konkurs na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 193.759 KB
artykuł nr 25

Konkurs na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść ogłoszenia w załączniku

Załączniki:
Ogłoszenie 191.802 KB
artykuł nr 26

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu - cały etat

Treśc ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 27

Konkurs na stanowisko Referent d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej - cały etat.

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 28

Konkurs na stanowiskoDyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 29

Konkurs na stanowisko Referent d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej - cały etat.

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 30

Konkurs na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 31

Konkurs na stanowisko Referent ds.funduszy unijnych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 32

Konkurs na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 33

Konkurs na stanowisko Referent ds.funduszy unijnych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 34

Konkurs na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lipiu

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Rogulamin konkursu 198.376 KB
Ogłoszenie o konkursie 191.070 KB
artykuł nr 35

Konkurs na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lipiu

Treść ogłoszenia w załącznikach

Załączniki:
Ogłoszenie 98.847 KB
Regulamin konkursu 205.066 KB
artykuł nr 36

Konkurs na stanowisko Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami, rolnictwa i leśnictwa.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 37

Konkurs na kandydata na stanowisko Podinspektor ds. spraw organizacyjnych i promocji gminy.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 38

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 39

Młodszy referent ds. informatycznych oczyszczalni ścieków 1 / 2 etatu

Treść ogłoszenia w załacznikach 

artykuł nr 40

Młodszy referent ds. rolnictwa , leśnictwa i gospodarki gruntami

Treść ogłoszenia w załącznikach 

artykuł nr 41

Konkurs na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lipiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Parzymiechach, Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lindowie

Treść ogłoszenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 122.160 KB
artykuł nr 42

Konkurs na stanowisko Referent d/s pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 43

Konkurs na stanowisko Referent d/s pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych.

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 44

Młodszy referent d/s księgowości budżetowej

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 45

Konkurs na stanowisko Sekretarz Gminy Lipie.

Treść konkursu w załączniku 

artykuł nr 46

Konkurs na stanowisko Referent d/s pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych.

Treść konkursu w załączniku 

artykuł nr 47

Konkurs na stanowisko Referenta d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

Treść konkursu w załączniku
 

artykuł nr 48

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty

Treśc konkursu w załączniku

artykuł nr 49

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty

Treśc konkursu w załączniku
artykuł nr 50

Konkurs na stanowisko informatyka 02.07.2008 r.

Treśc konkursu w załączniku
artykuł nr 51

Konkurs na stanowisko informatyka (30.05.2008 r.)

Treść ogłoszenia w załączniku
Załączniki:
Treść ogłoszenia 48.500 KB
kwestionariusz 238.471 KB
artykuł nr 52

Informacja o wynikach naboru na stanowisko INFORMATYKA

Treść informacji satnowi załącznik
Załączniki:
Załącznik 21.000 KB
artykuł nr 53

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 34.000 KB