główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko - Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej, w pełnym wymiarze czasu pracy.

artykuł nr 2

Konkurs na stanowisko Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - cały etat

obrazek
artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko Referent ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej - cały etat

artykuł nr 4

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu

artykuł nr 5

Konkurs na stanowisko Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i kadr - cały etat.