główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli gminnych.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 35.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 35.000 B
artykuł nr 3

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzania i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

Treść uchwały w załączniku.
Załączniki:
Załącznik 22.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/24/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 22.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kłobucku

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 21.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawiew przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 47.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Lipie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 21.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 173.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XL/237/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok z późn. zm.

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 33.000 KB
załącznik do uchwały 131.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 26.500 KB
strona 2 128.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 86.703 KB
załącznik do uchwały 26.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik 25.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 22.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Treść uchwały w załączeniu

Załączniki:
Załącznik 82.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2007

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 16

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Lipe z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 31.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i zwolnień z podatku od posiadania psów

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 29.500 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 24.000 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 26.500 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 34.000 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Lipie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śrdków transportowych na rok 2007

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 70.000 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lipie

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 35.500 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lipie

Treść Uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 22.000 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipie

Treść Uchwały z załączniku
Załączniki:
Załącznik 22.500 KB
Dostępne kategorie:
I Kwartał
IV Kwartał