główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania członków zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/43/2007 21.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/42/2007 59.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w jednostkach ZOZ.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/41/2007 22.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej usytuowanych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku i Przychodni Rejonowej w Krzepicach

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/40/2007 22.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprwaie przekształcenia ZOZ poprzez likwidacje poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VIII/39/2007 21.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr VII/38/2007 30.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 204.776 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/20/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 31.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 26.500 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 55.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik 22.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Lipie.

Treść uchwały w załącznku
Załączniki:
Załącznik 36.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała 130.666 KB
Uzasadnienie 306.380 KB