główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 04 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XI/54/2007 50.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/53/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 04 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XI/53/2007 26.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/52/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 04 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencje 2008 - 2011.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XI/52/2007 26.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr X/51/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr X/51/2007 53.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach O/Lipie.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr X/50/2007 23.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach O/Lipie.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr X/49/2007 23.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała X/48/2007 22.500 KB
artykuł nr 8

Uchwał Nr X/47/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/20/2006 Rady Gminy Lipie dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok z późn. zm.

Trerść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr X/47/2007 25.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr X/46/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lipie na 2007 - 2010

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 10

Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr IX/45/2007 47.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Treść uchwały w załączniku