główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/61/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XII/61/2007 23.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/83/2007 27.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/82/2007 75.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/81/2007 22.000 KB
Załącznik do uchwały 177.769 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 6

Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Lipie na lata 2007-2010

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/79/2008 24.000 KB
Załącznik do uchwały 370.896 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/78/2007 48.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/77/2007 22.500 KB
Załącznik Nr 2 77.500 KB
Załącznik Nr 3 39.500 KB
Załączni Nr 1 80.000 KB
Załącznik Nr 4 100.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I karegorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu przyjetego do obliczenia wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/76/2007 153.152 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników oświatowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/75/2007 22.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lipie

Treść uchawały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/74/2007 25.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XIV/73/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Treść uchawały w załączniku
Załączniki:
Uchwała nr XIV/73/2007 21.000 KB
Załącznik do uchwały 46.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/72/2007 26.000 KB
załącnik do uchwały 136.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr XIV/71/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Troniny

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/71/2007 22.500 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rębielice Szlacheckie i Szyszków

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/70/2007 150.000 KB
Załączniki do uchwały 37.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr XIV/69/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lindów

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/69/2007 190.500 KB
Załączniki do uchwały 37.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr XIV/68/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Julianów

Treść uchały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/68/2007 174.500 KB
Załączniki do uchwały 38.000 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr XIV/67/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleśniska

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/67/2007 162.500 KB
Załączniki do uchwały 37.500 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr XIV/66/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wapiennik

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/66/2007 169.000 KB
Załączniki do Uchwały 38.000 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/65/2007 112.000 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Systemu elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego".

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/64/2007 27.000 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/63/2007 23.000 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/20/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2006 roku (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007 rok.

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 24

Uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/60/2007 24.500 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr XIII/59/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/59/2007 37.500 KB
artykuł nr 26

Uchwała NR XIII/58/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIII/58/2007 71.000 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr XII/57/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach O/Lipie.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XII/57/2007 23.000 KB
artykuł nr 28

Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XII/56/2007 44.500 KB
artykuł nr 29

Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XII/55/2007 59.500 KB