główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/94/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków socjalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XVII/94/2008 66.871 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVII/96/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVII/95/208 Rady Gminy Lipie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XVII/95/2008 246.569 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/93/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/93/2008 42.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XV/92/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/92/2008 41.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XV/91/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/91/2008 38.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz zwrotu kosztów poróży służbowych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/90/2008 31.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/89/2008 38.500 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XV/88/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przystapienia do realizacji projektu "Historia i kultura Gmin dolnej Liswarty"

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/88/2008 34.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr XV/87/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli gminnych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/87/2008 35.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XV/86/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 roku

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XV/86/2008 34.000 KB
Załącznik do uchwały 138.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr XV/85/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Treść uchwały w załączniku