główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/149/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/149/2008 360.546 KB
Załącznik do uchwały 276.644 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/150/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości komunalnej

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/150/2008 406.715 KB
Załącznik do uchwały 338.473 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVI/139/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego przekazania środków pieniężnych na cele remontowe budynku Warsztatów Terapi Zajęciowej w Hutce

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/139/2008 499.101 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVIII/148/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika GOPS

Treśc uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/148/2008 31.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/147/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/147/2008 33.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXVII/146/2008 Rady Gminy w Lipiu z dnia 29 grudnia 2008 roku sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/146/2008 26.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XXVII/ 145 /2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Tresć uchwały w załacznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/145/2008 49.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXVII/144/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXVII/143/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXVI/136/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozalin

Treśc uchwały w załącznikach
artykuł nr 11

Uchwała Nr XXVI/132/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Natolin

Treść uchwały w załacznikach
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Troniny

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXVI/137/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zbrojewsko

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXVI/133/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Napoleon

Treść uchwały w załacznikach
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXVI/135/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabarze

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 16

Uchwała Nr XXVI/138/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Danków

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXVI/134/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzózki

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXIII/121/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/121/2008 831.478 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr XXIII/116/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lipie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/116/2008 447.493 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy i udzielenia bonifikaty od ceny lokalu

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/120/2008 504.341 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr XXIII/119/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy.

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/119/2008 409.438 KB
Załącznik do uchwały 365.264 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr XXVII/151/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXV/126/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od O1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/151/2008 25.462 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr XXV/126/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXV/126/2008 30.107 KB
Załącznik do uchwały 44.351 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr XXVII/140/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 25

Uchwała Nr XXVII/141/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/141/2008 24.270 KB
artykuł nr 26

Uchwała Nr XXVI/130/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/130/2008 48.289 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/122/2008 23.186 KB
Załącznik do uchwały 35.465 KB
artykuł nr 28

Uchwała Nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/118/2008 35.964 KB
artykuł nr 29

Uchwała Nr XXII/113/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXII/113/2008 36.951 KB
artykuł nr 30

Uchwała Nr XXVII/142/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/142/2008 33.719 KB
artykuł nr 31

Uchwała Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/129/2008 33.257 KB
Załącznik do uchwały 52.411 KB
artykuł nr 32

Uchwała NR XXVI/128/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała nr XXVI/128/2008 24.386 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXII/111/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXII/111/2008 23.126 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach O/Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXII/112/2008 24.558 KB
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu samochodu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeznaczonego na dowóz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Kłobuckiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/117/2008 25.589 KB
artykuł nr 36

Uchwała Nr XXIII/114/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/114/2008 21.479 KB
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXIII/115/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008r w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/115/2008 22.806 KB
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXV/ 125 /2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXV/124/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXVI/127/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia...

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 41

Uchwała Nr XXV/123/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku