główna zawartość
artykuł nr 31

Uchwała Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Treść uchwały w załącznikach
artykuł nr 32

Uchwała NR XXVI/128/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała nr XXVI/128/2008 24 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXII/111/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXII/111/2008 23 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach O/Lipie

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXII/112/2008 25 KB
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXIII/117/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu samochodu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeznaczonego na dowóz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Kłobuckiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/117/2008 26 KB