główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0151/1/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 8 stycznia 2008 roku - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0151/2/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 8 stycznia 2008 roku - w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych na rok 2008

Treść zarządzenia w załącznikach
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0151/3/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 stycznia 2008 roku - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w gminie Lipie

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 111.955 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0151/4/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 stycznia 2008 roku - w sprawie składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 267.429 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0151/5/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 stycznia 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 293.955 KB
Strona 2 70.486 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 0151/6/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 lutego 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 223.178 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 0151/7/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 lutego 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 312.383 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 0151/8/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 lutego 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 289.322 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr0151/9/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 lutego 2008 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Lipiu.

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 96.864 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr0151/10/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 lutego 2008 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Natolinie.

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 94.055 KB
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 0151/11/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 marca 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 297.734 KB
Strona 2 54.712 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 0151/12/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 6 marca 2008 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 253.205 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 0151/13/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 14 marca 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 302.549 KB
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 0151/14/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 19 marca 2008 roku - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i roztrzygnięcia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 138.284 KB
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 0151/15/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 26 marca 2008 roku - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załącznkiu
Załączniki:
Strona 1 225.676 KB
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 0151/16/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 26 marca 2008 roku - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za rok 2007

Treść zarządzenia w załączniuku
Załączniki:
Strona 1 221.871 KB
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 0151/17/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 27 marca 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 314.030 KB
Strona 2 313.188 KB
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 0151/18/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 marca 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 340.594 KB
Strona 2 282.555 KB
Strona 3 49.560 KB
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 0151/19/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 marca 2008 roku - w sprawie korekty Zarządzenia Nr 0151/18/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 318.260 KB
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 0151/20/2008 Wójta Gminy Lipie-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetu obrony cywilnej

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 180.884 KB
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 0151/21/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 kwietnia 2008 roku - w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 134.517 KB
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 0151/22/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 kwietnia 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 273.859 KB
Strona 2 298.620 KB
Strona 3 271.947 KB
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 0151/24/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 maja 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 324.937 KB
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 0151/25/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 8 maja 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 272.814 KB
Strona 2 261.392 KB
Strona 3 53.307 KB
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 0151/26/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 26 maja 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 289.211 KB
Strona 2 275.032 KB
artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 0151/27/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 30 maja 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 288.314 KB
Strona 2 135.361 KB
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 0151/28/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 czerwca 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 284.375 KB
Strona 2 75.265 KB
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 0151/29/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 czerwca 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 361.590 KB
Strona 2 226.313 KB
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 0151/30/OC/2008 Wójta Gminy Lipie-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 czerwca 2008 roku - w sprawie powołania struktur organizacyjnych Formacji Obrony Cywilnej.

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik 199.678 KB
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 0151/31/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 9 lipca 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznkiku
Załączniki:
Strona 1 200.563 KB
artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 0151/32/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 24 lipca 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 318.703 KB
Strona 2 336.515 KB
Strona 3 303.201 KB
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 0151/34/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 11 sierpnia 2008 roku - w sprawie składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Natolinie

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 262.784 KB
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 0151/35/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2008 roku - w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywna integracja w gminie Lipie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 136.401 KB
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 0151/36/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 25 sierpnia 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 281.930 KB
Strona 2 332.402 KB
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 0151/37/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 26 sierpnia 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 294.179 KB
Strona 2 235.418 KB
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 0151/38/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 27 sierpnia 2008 roku - w sprawie przejęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Treść zarządzenia w załącznikach
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 0151/39/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 388.897 KB
Strona 2 102.201 KB
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 0151/40/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 221.646 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 0151/41/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 307.431 KB
Strona 2 149.771 KB
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 0151/42/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 295.768 KB
Strona 2 147.872 KB
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr0151/43/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2008 roku - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Natolinie.

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 105.548 KB
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 0151/44/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 10 września 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 308.332 KB
Strona 2 294.188 KB
Strona 3 304.149 KB
Strona 4 113.215 KB
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 0151/45/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 12 września 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 293.423 KB
Strona 2 229.561 KB
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 0151/46/2008 Wójta Gminy-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lipie z dnia 20 września 2008 roku - w sprawie powołania struktur organizacyjnych Formacji Obrony Cywilnej.

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 206.136 KB
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 0151/47/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 25 września 2008 roku - w sprawie zmian budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 343.835 KB
Strona 2 405.366 KB
Strona 3 290.757 KB
artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 0151/48/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 września 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 385.108 KB
Strona 2 330.320 KB
Strona 3 55.353 KB
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 0151/49/2008 Wójta Gminy-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lipie z dnia 29 września 2008 roku - w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Lipie

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1 214.081 KB
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 0151/50/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 30 września 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 1 241.348 KB
Strona 2 355.075 KB
Strona 3 128.251 KB
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 0151/51/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 20 października 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 2 353.719 KB
Strona 3 139.801 KB
Strona 1 156.893 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2007
Rok 2008