główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXXI/169/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVII/144/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXI/169/2009 30.758 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/170/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku do Spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Częstochowie

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/170/2009 22.500 KB
Uchwała Nr XXXI/170/2009 22.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Danków.

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/168/2009 24.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/167/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

 Treść uchwały w załączeniu

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/167/2009 20.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/166/2009 24.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXI/165/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/164/2009 37.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 9

Uchwała Nr XXX/161/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 10

Uchwała Nr XXX/160/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008

Treść uchwały w załącznikach
Załączniki:
Uchwała Nr XXX/160/2009 28.500 KB
Załącznik nr 1 46.500 KB
Załącznik nr 2 42.500 KB
Załącznik nr 3 42.500 B
Załącznik nr 4 38.500 KB
Załącznik nr 4a 35.000 KB
Załącznik nr 5 36.500 KB
Załącznik nr 6 31.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy LIPIE dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXX/162/2009 96.000 KB