główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy LIPIE dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XXX/162/2009 96 KB