główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXV/179/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/179/2009 246.402 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV/183/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku. w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/183/2009 71.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXV/182/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Lipie

Treść uchwały w załacznikach 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/182/2009 481.068 KB
Załacznik 551.006 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV/178/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p. "Aktywny przedszkolak - wspomaganie rozwoju dzieci w Gminie Lipie" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy eukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Tresć uchwały w załączniku  

Załączniki:
Załącznik 745.877 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXV/181/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVII/143/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Tresć uchwały w załączniku  

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXV/181/2009 41.134 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXV/180/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/180/2009 51.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/177/2009 35.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXII/176/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/176/2009 40.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXIII/175/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej gminy

Tresć uchwały w załącznikach

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/175/2009 23.000 KB
Załącznik 132.640 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXII/174/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2

Treśc uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/174/2009 22.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr XXXII/173/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/173/2009 21.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXII/172/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lipca...

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXII/171/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/171/2009 68.500 KB