główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwala Nr XLI/207/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLII/211/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/211/2010 23.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLI/209/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem nieruchomości komunalnej.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLI/209/2010 10.500 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLI/208/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLI/208/2010 15.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XL/205/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipie.

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 6

Uchwała Nr XLII/217/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/217/2010 80.500 KB
Załącznik Nr 1 41.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XLII/216/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2010

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/216/2010 61.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XLII/215/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/196/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/215/2010 45.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XLII/214/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/206/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/214/2010 56.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XLII/213/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/204/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/213/2010 57.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr XLII/212/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej gminy

Treść uchwały w załacznikach 

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/212/2010 23.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XLI/210/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwałą Nr XLI/210/2010 36.000 KB
artykuł nr 13

Uchwala Nr XL/206/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwala Nr XL/206/2010 38.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr XL/204/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XL/204/2010 47.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr XL/203/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Edukacja matematyczno przyrodnicza szansą na lepszą przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XL/203/2010 33.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr XL/202/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie rzystąpienia do realizacji projektu pt. Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XL/202/2010 33.000 KB