główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVI/232/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVI/231/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/231/2010 25.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVI/230/2010 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielice Szlacheckie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/228/2010 86.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVI/229/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie kreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/229/2010 26.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 7

Uchwała Nr XLIV/221/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości komunalnej

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 8

Uchwała Nr XLV/226/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach Oddział w Lipiu

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/226/2010 44.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XLV/225/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/225/2010 86.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XLV/224/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 11

Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 12

Uchwała NR XLV/222/2010 Rady Gminy LIPIE z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Kłobuckiego dotyczącego przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipiu

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała NR XLV/222/2010 21.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr XLIV/220/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLIV/220/2010 110.500 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLIV/219/2010 38.500 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr XLIII/218/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Rozwijamy zainteresowania matematyczno przyrodnicze w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/218/2010 33.500 KB