główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty zaległości podatkowej

artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
Załącznik 713.734 KB
artykuł nr 4

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 445.793 KB
artykuł nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 221.509 KB
artykuł nr 6

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Zalącznik 380.289 KB
artykuł nr 7

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 419.515 KB
artykuł nr 8

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 42.543 KB
artykuł nr 9

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 639.385 KB
artykuł nr 10

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 213.419 KB
artykuł nr 11

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 143.077 KB
artykuł nr 12

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej

Treść wykazu w zalączniku 

Załączniki:
Załącznik 130.090 KB
artykuł nr 13

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treśc informacji w załączniku  

Załączniki:
Załącznik 49.709 KB
artykuł nr 14

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku

Treść wykazu w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 384.712 KB
artykuł nr 15

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2009 roku

Treśc informacji w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 421.815 KB