główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
Załącznik 931 KB
artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis

artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty zaległości podatkowej

artykuł nr 4

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
Załącznik 714 KB
artykuł nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Treść wykazu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 446 KB