główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr LIV/279/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/279/2010 75.516 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr LIV/278/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/278/2010 39.374 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr LIII/268/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr LIV/271/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipiu

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/271/2010 22.843 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr LIV/276/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 6

Uchwała Nr LIV/275/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 7

Uchwała Nr LIV/274/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/274/2010 45.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr LIV/280/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Lipie

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/280/2010 28.761 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr LIII/266/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 10

Uchwała Nr LIII/265/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LIII/265/2010 44.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr LIII/264/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LIII/264/2010 44.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała LIII/263/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 13

Uchwała Nr LII/261/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 8 październik 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 14

Uchwała Nr LIV/277/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 15

Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 16

Uchwała Nr LIII/267/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 17

Uchwała Nr LII/262/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipiu

Treść uchwały w  załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LII/262/2010 21.985 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr LII/260/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie likwidacji Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach

Treść uchwały w  załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LII/260/2010 22.285 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr LIV/281/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 20

Uchwała Nr LIV/272/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 21

Uchwała Nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/270/2010 46.388 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr LIV/269/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/269/2010 47.959 KB