główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IV/19/2010 133.788 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy

Treśc uchwały w załącznikach 

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Treśc uchwały w załącznikach 

artykuł nr 6

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kłobucku

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IV/14/2010 26.516 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2011

Treść uchwały w zalącznikach  

artykuł nr 8

Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 9

Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treśc uchwały w załącznikach 

artykuł nr 10

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr III/10/2010 66.046 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr III/9/2010 41.062 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 13

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr III/7/2010 30.622 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 15

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr III/5/2010 33.052 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 17

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr I/3/2010 42.527 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr I/2/2010 24.098 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr I/1/2010 22.752 KB