główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/152/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/113/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/152/2011 39.768 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII/149/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2012 rok

Treść uchwały w załacznikach 

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012-2023

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXII/146/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/146/2011 45.872 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treśc uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/145/2011 111.646 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXII/144/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/144/2011 68.761 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr XXII/148/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 8

Uchwała Nr XXI/143/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Dankowie.

Treść uchwały w  załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/143/2011 26.540 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXI/142/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28.12.2010 w Uchwała Nr XXI/142/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/142/2011 73.454 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Lindowie.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/141/2011 24.603 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr XXI/140/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/140/2011 59.521 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXI/139/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/139/2011 32.092 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr XX/135/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 r.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/135/2011 20.522 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr XX/134/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 r.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/134/2011 26.524 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr XX/133/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie.

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/133/2011 26.814 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr XX/131/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/131/2011 34.292 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr XX/130/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 18

Uchwała Nr XX/129/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 19

Uchwała Nr XX/128/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie do roku 2032.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/128/2011 20.543 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr XX/127/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014.

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/127/2011 67.040 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr XX/126/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 22

Uchwała Nr XX/125/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/125/2011 74.231 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XX/124/2011 79.403 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr XIX/123/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku rolnego.

Treść uchwały w złączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/123/2011 27.970 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/122/2011 35.894 KB
artykuł nr 26

Uchwała Nr XIX/121/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 27

Uchwała Nr XIX/120/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/120/2011 51.770 KB
artykuł nr 28

Uchwała Nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/116/2011 852.904 KB
artykuł nr 29

Uchwała Nr XVIII/115/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/115/2011 379.323 KB
artykuł nr 30

Uchwała Nr XVIII/113/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.

Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 31

Uchwała Nr XVIII/112/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/112/2011 325.062 KB
artykuł nr 32

Uchwała Nr XVIII/111/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/111/2011 349.174 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie położonej w Albertowie, oznaczonej jako działka nr 148.

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/110/2011 420.887 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/109/2011 378.163 KB
artykuł nr 35

Uchwała Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lipie.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/108/2011 389.771 KB
artykuł nr 36

Uchwała Nr XVIII/107/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 37

Uchwała Nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/106/2011 1.345 MB
artykuł nr 38

Uchwała Nr XVIII/105/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/105/2011 825.516 KB
artykuł nr 39

Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/104/2011 339.759 KB
artykuł nr 40

Uchwała Nr XVII/103/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/103/2011 30.432 KB
artykuł nr 41

Uchwała Nr XVI/102/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 września 2011 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 42

Uchwała Nr XV/101/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Potrafię lepiej" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść uchwały nw załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/101/2011 34.350 KB
artykuł nr 43

Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. "Budowa Kompleksu boisk sportowych" w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/100/2011 19.877 KB
artykuł nr 44

Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w lipiu za rok 2010

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/99/2011 34.067 KB
artykuł nr 45

Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za rok 2010

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/98/2011 34.729 KB
artykuł nr 46

Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli na podstawie § 87 Statutu Gminy Lipie

Treść uchwały w zalączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/97/2011 35.656 KB
artykuł nr 47

Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/96/2011 39.289 KB
artykuł nr 48

Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/95/2011 46.403 KB
artykuł nr 49

Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/94/2011 149.674 KB
artykuł nr 50

Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/93/2011 37.231 KB
artykuł nr 51

Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2012-2015

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/92/2011 30.312 KB
artykuł nr 52

Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy o kierunkach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/91/2011 32.169 KB
artykuł nr 53

Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia dodatkowe udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/90/2011 39.210 KB
artykuł nr 54

Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/116/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lipie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/89/2011 28.759 KB
artykuł nr 55

Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rębielice Szlacheckie na lata 2010 - 2017 zatwierdzonego Uchwałą nr XLVI/230/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 r.

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 56

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 57

Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/86/2011 32.078 KB
artykuł nr 58

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie " Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub Pe w miejscowości Lipie"

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/85/2011 45.161 KB
artykuł nr 59

Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/84/2011 35.580 KB
artykuł nr 60

Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/83/2011 35.755 KB
artykuł nr 61

Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/82/2011 34.001 KB
artykuł nr 62

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/81/2011 34.163 KB
artykuł nr 63

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/80/2011 34.302 KB
artykuł nr 64

Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/79/2011 38.379 KB
artykuł nr 65

Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 66

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2010 Rady gminy Lipie z dnia 28.12.2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/77/2011 46.776 KB
artykuł nr 67

Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w zakresie zadań własnych gminy na rzecz dzieci nepełnosprawnych

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XII/76/2011 28.347 KB
artykuł nr 68

Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/75/2011 32.138 KB
artykuł nr 69

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie

Treść uchały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/74/2011 66.521 KB
artykuł nr 70

Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/73/2011 51.219 KB
artykuł nr 71

Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/72/2011 27.580 KB
artykuł nr 72

Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipiu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/71/2011 76.869 KB
artykuł nr 73

Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 74

Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011 - 2014

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 75

Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 76

Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/67/2011 40.420 KB
artykuł nr 77

Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w zalącznikach 

artykuł nr 78

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 79

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwiec 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2010

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/64/2011 28.600 KB
artykuł nr 80

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 10 czerwiec 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XI/63/2011 22.185 KB
artykuł nr 81

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treśc uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr X/62/2011 77.891 KB
artykuł nr 82

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od Spółdzielczego Kombinatu Rolno-Spożywczego w Lipiu.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/61/2011 39.051 KB
artykuł nr 83

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie.

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/60/2011 42.845 KB
artykuł nr 84

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie położonej w Szyszkowie, oznaczonej jako działka nr 91/1.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/59/2011 36.252 KB
artykuł nr 85

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 86

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 87

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/56/2011 37.065 KB
artykuł nr 88

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/55/2011 29.710 KB
artykuł nr 89

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipiu

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/54/2011 28.091 KB
artykuł nr 90

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/53/2011 31.813 KB
artykuł nr 91

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/52/2011 43.348 KB
artykuł nr 92

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IX/51/2011 36.428 KB
artykuł nr 93

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 94

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załącznikach

artykuł nr 95

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/48/2011 38.743 KB
artykuł nr 96

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/47/2011 20.581 KB
artykuł nr 97

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w zarządzeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/46/2011 22.438 KB
artykuł nr 98

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/45/2011 22.757 KB
artykuł nr 99

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie, położonej w miejscowości Troniny oznaczonej jako działka nr 75/9, karta mapy 2, służebnością drogową.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/44/2011 34.923 KB
artykuł nr 100

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do najmu w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie, położonej w Parzymiechach, oznaczonej jako działka nr 542/2 na inwestycję celu publicznego.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/43/2011 32.629 KB
artykuł nr 101

Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 102

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść uchwały w załączniakch 

artykuł nr 103

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść uchwały w załącznikach  

artykuł nr 104

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączenikach 

artykuł nr 105

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/38/2011 24.021 KB
artykuł nr 106

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/37/2011 68.386 KB
artykuł nr 107

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 108

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie z Przedszkolem Publicznym w Lindowie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Lindowie

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/35/2011 66.231 KB
artykuł nr 109

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół w Parzymiechach Przedszkola Publicznego i utworzenia Zespołu - Przedszkolnego w Parzymiechach

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/34/2011 66.487 KB
artykuł nr 110

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu i Przedszkolem Publicznym w Lipiu i utworzenia Zespołu Szkolno--Przedszkolnego w Lipiu

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/33/2011 68.531 KB
artykuł nr 111

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zimnowodzie w związku z jego przekształceniem w Odział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Parzymiechach

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/32/2011 83.125 KB
artykuł nr 112

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr VI/31/2011 73.439 KB
artykuł nr 113

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/30/2011 68.527 KB
artykuł nr 114

Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr VI/29/2011 69.173 KB
artykuł nr 115

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr V/28/2011 55.089 KB
artykuł nr 116

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr V/27/2011 58.637 KB
artykuł nr 117

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr V/26/2011 53.509 KB
artykuł nr 118

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Zimnowodzie w związku z jego przekształceniem w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Parzymiechach

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr V/25/2011 67.276 KB
artykuł nr 119

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipie lub jej jednostkom podległym

Treść uchwały w załacznikach 

artykuł nr 120

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 121

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr V/22/2011 40.400 KB
artykuł nr 122

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 123

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załącznikach