główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Treść sprawozdania w zalącznikach

Załączniki:
Sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 1.530 MB
Sprawozdanie z działalnosci GOK w Lipiu za 2011 r 2.312 MB
Sprawozdanie z działalności GBP w Lipiu za 2011 r 2.363 MB
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011 473.684 KB
Tabela nr 1 - Informacja o stanie mienia jst - Gminy Lipie na dzień 31.12.2011 414.598 KB
Tabela nr 1a - Informacja o stanie mienia Urzędu Gminy lipie na dzień 31.12.2011 407.082 KB
Tabela nr 1b - Informacja o stanie mienia placówek oświatowych Gminy Lipie na dzień 31.12.2011 392.737 KB
Tabela 1c - Informacja o stanie mienia GOPS w Lipiu na dzień 31.12.2011 372.321 KB
Tabela 1d - Informacja o stanie mienia GOK w Lipiu na dzień 31.12.2011 382.774 KB
Tabela 1e - Informacja o stanie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu na dzien 31.12.2011 383.266 KB
Tabela nr 2 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011 3.075 MB
Tabela nr 3 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011 693.911 KB
Tabela nr 4 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011 1.095 MB
Tabela nr 5 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011 437.860 KB
Tabela nr 6 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011 325.217 KB
Tabela nr 7 - wykaz mienia JST wg stanu na dzień 31.12.2011 481.776 KB
Załącznik Nr 1 - Majatek mienia JST w grupie konto 011 2.189 MB
Załacznik Nr 2 - informacja w zakresie wykonania dochodów w dziale 700 rozdz 7005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na dzien 31.12.2011 540.628 KB
Załacznik Nr 3 - dochody z opłat za wieczyste uzytkowanie za rok 2011 486.919 KB
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Lipie za 2011 2.243 MB
Załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2011 1.643 MB
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadan inwestycyjnych za 2011 592.201 KB
Załacznik Nr 4 - Sprawiozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2011 530.820 KB
Załącznik Nr 4a - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadan własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za 2011 493.397 KB
Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty z udziałem środków własnych o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2011 493.397 B
Załacznik Nr 6 - sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2011 366.490 KB