główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej - wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r.

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 260 KB