główna zawartość
artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej 160.415 KB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 89.664 KB
artykuł nr 4

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa 310.311 KB