główna zawartość
artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej 161.114 KB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 88.993 KB
artykuł nr 4

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa 325.649 KB