główna zawartość
artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej 153.715 KB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 92.279 KB
artykuł nr 4

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa 246.489 KB