główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Bibliotek w Parzymiechach - Henryka Brzezińska

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 1 334.666 KB
strona 2 703.526 KB
strona 3 362.464 KB
strona 4 544.755 KB
strona 5 278.200 KB
strona 6 141.148 KB