główna zawartość
artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2012 r. do 17 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne zespołu kontrolnego Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeprowadzonej kontroli w Gminie Lipie projektu pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 667035S Giętkowizna - Grabarze" realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Załączniki:
Protokół kontroli 210 KB
artykuł nr 3

Protokół kontroli Płatnika składek: Urząd Gminy Lipie, Częstochowska 29, 42-165 Lipie.

Załączniki:
Protokół kontroli 320 KB
artykuł nr 4

Kontrola ogólna postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Lipiu

Załączniki:
Załącznik nr 2 242 KB
Załącznik nr 1 656 KB
artykuł nr 5

Protokół kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Lipiu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treść protokołu w załączniku

Załączniki:
Protokół kontroli 629 KB