główna zawartość
artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2012 r. do 17 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Protokół kontroli 1.620 MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne zespołu kontrolnego Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeprowadzonej kontroli w Gminie Lipie projektu pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 667035S Giętkowizna - Grabarze" realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Załączniki:
Protokół kontroli 210.440 KB
artykuł nr 3

Protokół kontroli Płatnika składek: Urząd Gminy Lipie, Częstochowska 29, 42-165 Lipie.

Załączniki:
Protokół kontroli 320.148 KB
artykuł nr 4

Kontrola ogólna postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Lipiu

Załączniki:
Załącznik nr 1 655.624 KB
Załącznik nr 2 242.099 KB
artykuł nr 5

Protokół kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Lipiu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treść protokołu w załączniku

Załączniki:
Protokół kontroli 629.105 KB
artykuł nr 6

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Lipie przeprowadzonej w okresie od 28 czerwca do 14 sierpnia przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Treść protokołu w załączniku

Załączniki:
Załącznik 2.651 MB
artykuł nr 7

Kontrola Urzędu Gminy w Lipiu w dniach od 1 czerwca do 27 czerwca 2011 r. " Gospodarowanie w Gminie Lipie stałymi odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi biodegradacji w latach 2009-2010 "

Załączniki:
Protokół kontroli 917.077 KB
artykuł nr 8

Kontrola Urzędu Gminy w Lipiu w dniach od 18 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. " Rozliczenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Lipie w 2010 "

Załączniki:
Protokół kontroli 1.055 MB
artykuł nr 9

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w dniach od 19 kwietnia do 16 maja 2011 r.

Załączniki:
Protokół kontroli 1,014.539 KB
artykuł nr 10

Kontrola Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu w dniach od 9 marca do 4 kwietnia 2011 r.

Załączniki:
Protokół kontroli 979.474 KB
artykuł nr 11

Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu w dniach od 17 stycznia do 28 lutego 2011 r.

Załączniki:
Ustalenia i wnioski z kontroli 84.338 KB
Protokół kontroli 1.002 MB
artykuł nr 12

Kontrola Gminnego Zespołu Oświaty w Lipiu przez RIO Katowice w dniach 19 listopada do 26 listopada 2008 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 712.876 KB
artykuł nr 13

Kontrola Gminy Lipie przez RIO Katowice w dniach 29 października do 26 listopada 2008 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 450.832 KB