główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik MB