główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik MB