główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.  

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
    42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 1.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie nr PO.ZUZ.5.421.740.2018.WS w sprawie udzielenia GDDKiA w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- wykonanie drenażu

Załączniki:
decyzja 363 KB
artykuł nr 8

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. Procedura - ubój na użytek własny.

Załączniki:
wytyczne 301 KB
artykuł nr 9

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2019 rok

artykuł nr 10

Terminarz dodatkowych polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" w Kleśniskach w sezonie łowieckim 2018/2019

Załączniki:
Terminarz 35 KB