główna zawartość
artykuł nr 51

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie?.

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 428 KB
artykuł nr 52

Obwieszczenie z dnia 7.09.2015 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 61 KB
artykuł nr 53

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji RDOŚ w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie".

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki:
Zawiadomienie 459 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie z dnia 25.05.2015 r.

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 63 KB
artykuł nr 55

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wniesieniu przez Wójta Gminy Lipie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie.

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki:
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach 477 KB