główna zawartość
artykuł nr 51

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mieszkańcy Gminy mogą wnosić swoje uwagi do projektu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.jasinska@uglipie.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Lipie do dnia 11 kwietnia 2012r.

Załączniki:
Projekt uchwały 207 KB
artykuł nr 52

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 53

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2012 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach  

artykuł nr 54

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 78 KB
artykuł nr 55

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie

 

  I N F O R M A C J A

 

  

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dniem 31 grudnia 2010r

  na terenie administrowanym  przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach zniesione zostały

  cztery Komendy Uzupełnień : w LUBLIŃCU, Mysłowicach,Tarnowskich Górach  i Żywcu.

Od 1 stycznia 2011 roku mieszkańcy Gminy LIPIE  przynależą do Wojskowej

 Komendy Uzupełnień  w  Częstochowie  ul. Legionów nr 20 ; 42-213 Częstochowa.

 Powodem zmian w strukturach Wojska Polskiego  jest zniesienie powszechnego  poboru

 do wojska i wprowadzenie   armi  zawodowej.

 Dane teleadresowe:

 

Godziny otwarcia :

Poniedziałek : 7.30 – 17.00

Wtorek :   7.30 -  15.30

Środa :   7.30 -  15.30

Czwartek: 7.30 -  15.30

Piątek : 7.30 - 15.30

 

Telefony:

Punkt Obsługi Interesantów  : 34/ 324-26-64

Komendant  WKU   :   34/324-66-15

  FAX              :   34/324-26-64 w. 215

 

Email: wkuczestochowa@wp.mil.pl